Επιλογή Σελίδας

Πανελλήνιο Δίκτυο Δημοτικών Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης

Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία

1η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ιωάννινα, 13-15 Απριλίου 2018

Χαιρετισμοί Επισήμων

Συνεδρία 1η, 14 Απριλίου 2018

Συνεδρία 2η, 14 Απριλίου 2018

Συνεδρία 3η, 15 Απριλίου 2018