Επιλογή Σελίδας

Πανελλήνιο Δίκτυο Δημοτικών Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης

Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία

Η πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου

Μία πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Δημοτικού Δικτύου Πολιτισμού

1η Πανελλήνια Συνάντηση

Ιωάννινα 13-15 Απριλίου 2018

Πρόγραμμα και Πρακτικά

Φορείς που συμμετέχουν

Πολιτιστική Διαχείριση

Πρακτικά, Παρουσιάσεις, βίντεο  και φωτογραφίες από την 1η Πανελλήνια συνάντηση των Δημοτικών Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο Πολιτιστικών Φορέων

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 1η Πανελλήνιας Συνάντησης Δημοτικών Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης συντάχθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους των 42 πόλεων και δημοτικών πολιτιστικών φορέων που συμμετείχαν το παρακάτω κείμενο:

«Οι Δημοτικοί φορείς και εκπρόσωποι Δήμων που συμμετείχαν στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Δημοτικών Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 13 -15 Απριλίου 2018, με πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, διαπίστωσαν την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Δημοτικού Δικτύου Πολιτισμού.

Για το σκοπό αυτό ορίζουν και συγκροτούν επιτροπή εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των Δήμων Αγρινίου, Βόλβης, Ιωαννίνων, Κιλελέρ, Σερρών και Χανίων.

Έργο της θα είναι να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει την τελική πρόταση για τη μορφή, τη διάρθρωση, τους σκοπούς, τον τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότησης του υπό δημιουργία δικτύου.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργασθεί και με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, ενώ θα ενημερώσει και τους Κρατικούς και Πολιτικούς φορείς της χώρας.

Η τελική πρόταση αυτή θα αποσταλεί προς όλους τους Δήμους ή/και τα Νομικά τους πρόσωπα αρμόδια για τον πολιτισμό, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την συμμετοχή τους, ή όχι στο δίκτυο.

Η επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει εντός του Μαΐου 2018 το τελικό κείμενο – πρόταση, ώστε να αποσταλεί στους προσκαλούμενους Δήμους προς ένταξη στα αρμόδια Δημοτικά, ή Διοικητικά Συμβούλια.»

Η Πρωτοβουλία και η Οργάνωση Πανελλήνιας Συνάντησης

Οι Φορείς Πολιτιστικής Διαχείρισης, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε καλούνται να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο. Οφείλουν να παρέχουν προγράμματα, δράσεις και υπηρεσίες πολιτισμού, που να καλύπτουν και να στηρίζουν τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής τους. Οφείλουν να διαφυλάσσουν τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου τους, να στηρίζουν τις εκπαιδευτικές πολιτιστικές τους δομές, αλλά και να στηρίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία. Αντιμετωπίζουν όμως πολλά και σημαντικά προβλήματα, ενώ το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκο. Παράλληλα υπάρχουν δεκάδες προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, με τα οποία μπορούν να δοθούν λύσεις και διέξοδοι.

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια Πανελλήνια Συνάντηση στα Ιωάννινα, στις 13-15 Απριλίου 2018, με αντικείμενο την ενημέρωση, την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, αλλά και τη διασύνδεση σε δίκτυο, των φορέων που θα συμμετέχουν.

Στην συνάντηση που έθεσε υπό την Αιγίδα του το Υπουργείο Πολιτισμού, συμμετείχαν Υπεύθυνοι Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης (Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές, επιτελικά στελέχη) σε Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς, αναπτυξιακές, ή άλλες επιχειρήσεις με συναφή αρμοδιότητα, ή αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι Δημοτικοί σύμβουλοι κλπ.

 

Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις

Βίντεο Ομιλιών Συνάντησης